ماجراهای کیپو

نقشه‌ی نجات

کیپو و سایر کودکان دیابتی می‌دانند که گاهی اوقات، ممکن است قند خون بالا یا افت قند را تجربه کنند. این زمان برای آن ها بسیار حساس است، اما کیپو می‌داند که قند بالا و افت قند خود را باید فورا درمان کند و ماندن در این شرایط برای او و دیگر کودکان دیابتی می‌تواند دردسرساز باشد.
به همین دلیل کیپو تصمیم گرفت مراحل درمان افت قند و قند بالا را مرحله به مرحله بنویسد. بنابراین او نقشه‌های نجاتی را برای درمان افت قند و پایین آوردن قند بالا طراحی کرد و آن‌ها را در گنجینه خود گذاشت تا دوستان او در گابریک و سیاره‌ی قندی‌ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

نقشه‌ی نجات افت قند

تزریق انسولین زیاد، فعالیت بدنی و ورزش زیاد، نخوردن غذا و میان‌‌وعده‌ی مناسب می‌تواند باعث افت قند شود. در این شرایط باید خیلی سریع افت قند را درمان کرد تا باعث دردسر نشود. نقشه‌ی نجات کمک می‌کند تا مرحله به مرحله و به شکل صحیح افت قند را درمان کرد.
یادمان باشه که با پیدا کردن علت‌های افت قند می‌توانیم تعداد دفعات افت قند را کاهش دهیم.

 • نقشه‌ی نجات در افت قند را می‌توانی به دست این افراد برسانی

  مامان و بابا‌، مامان و بابابزرگ‌، معلم، مربی بهداشت، مربی ورزش، هم‌کلاسی‌، دوستان

 • چه مواقعی از نقشه‌ی نجات در افت قند کمک بگیریم؟

  خانه، مدرسه، اردو، امتحان، پارک، مهمانی، مسافرت

نقشه‌ی نجات قند بالا

گاهی اوقات هم بخاطر فعالیت کم، تزریق کم یا ناکافی انسولین یا مصرف زیاد غذاها ممکن است که قند بالاتر از حد معمول باشد. در این شرایط خیلی مهم است که بتوانیم قندخون را سریع کاهش دهیم. نقشه‌ی نجات قند بالا راه‌های مختلفی برای کاهش قند خون نشان می‌دهد که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم.

 • نقشه‌ی نجات قند بالا را می‌توانی به دست این افراد برسانی

  مامان و بابا‌، مامان و بابابزرگ‌، معلم، مربی بهداشت، مربی ورزش، هم‌کلاسی‌، دوستان

 • چه مواقعی از نقشه‌ی نجات قند بالا کمک بگیریم؟

  خانه، مدرسه، اردو، امتحان، پارک، مهمانی، مسافرت

بیشتر بخوانیم

تمامی حقوق این وبسایت برای انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک محفوظ است.

نقشه‌ی نجات

کیپو و سایر کودکان دیابتی می‌دانند که گاهی اوقات، ممکن است قند خون بالا یا افت قند را تجربه کنند. این زمان برای آن ها بسیار حساس است، اما کیپو می‌داند که قند بالا و افت قند خود را باید فورا درمان کند و ماندن در این شرایط برای او و دیگر کودکان دیابتی می‌تواند دردسرساز باشد.
به همین دلیل کیپو تصمیم گرفت مراحل درمان افت قند و قند بالا را مرحله به مرحله بنویسد. بنابراین او نقشه‌های نجاتی را برای درمان افت قند و پایین آوردن قند بالا طراحی کرد و آن‌ها را در گنجینه خود گذاشت تا دوستان او در گابریک و سیاره‌ی قندی‌ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

نقشه‌ی نجات افت قند

تزریق انسولین زیاد، فعالیت بدنی و ورزش زیاد، نخوردن غذا و میان‌‌وعده‌ی مناسب می‌تواند باعث افت قند شود. در این شرایط باید خیلی سریع افت قند را درمان کرد تا باعث دردسر نشود. نقشه‌ی نجات کمک می‌کند تا مرحله به مرحله و به شکل صحیح افت قند را درمان کرد.
یادمان باشه که با پیدا کردن علت‌های افت قند می‌توانیم تعداد دفعات افت قند را کاهش دهیم.

 • نقشه‌ی نجات در افت قند را می‌توانی به دست این افراد برسانی

  مامان و بابا‌، مامان و بابابزرگ‌، معلم، مربی بهداشت، مربی ورزش، هم‌کلاسی‌، دوستان

 • چه مواقعی از نقشه‌ی نجات در افت قند کمک بگیریم؟

  خانه، مدرسه، اردو، امتحان، پارک، مهمانی، مسافرت

نقشه‌ی نجات قند بالا

گاهی اوقات هم بخاطر فعالیت کم، تزریق کم یا ناکافی انسولین یا مصرف زیاد غذاها ممکن است که قند بالاتر از حد معمول باشد. در این شرایط خیلی مهم است که بتوانیم قندخون را سریع کاهش دهیم. نقشه‌ی نجات قند بالا راه‌های مختلفی برای کاهش قند خون نشان می‌دهد که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم.

 • نقشه‌ی نجات قند بالا را می‌توانی به دست این افراد برسانی

  مامان و بابا‌، مامان و بابابزرگ‌، معلم، مربی بهداشت، مربی ورزش، هم‌کلاسی‌، دوستان

 • چه مواقعی از نقشه‌ی نجات قند بالا کمک بگیریم؟

  خانه، مدرسه، اردو، امتحان، پارک، مهمانی، مسافرت

بیشتر بخوانیم