ماجراهای کیپو

دیابت و مدرسه

آغاز سال تحصیلی ممکن است برای دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها با احساسات خوشایند و یا ناخوشایندی همراه باشد. احساسات ناخوشایندی مثل نگرانی، ترس و یا اضطراب در والدینی که فرزند مبتلابه دیابت دارند، بیشتر از سایر خانواده‌هاست. گاهی این نگرانی و اضطراب‌ها انقدر زیاد است که از والدین به دانش‌آموز دیابتی منتقل می‌شود و اثر سوئی بر روی عملکرد تحصیلی و کنترل قند خون او می‌‌گذارد. ریشه بسیاری از این نگرانی‌ها و اضطراب‌ها به مدیریت دیابت و کنترل قند خون در مدرسه برمی‌گردد. گاهی والدین برای مدیریت بهتر اوضاع تصمیم می‌گیرند مرتب در مدرسه حاضر باشند و از نزدیک مراقب وضعیت قند فرزند خود باشند که این کار از طرفی سبب افزایش اضطراب کودک و کاهش اعتمادبه‌نفس او می‌شود و از طرفی سبب تداخل در فعالیت‌ها و وظایف اولیا مدرسه می‌شود. اگر به‌عنوان والدین دانش‌آموز دیابتی نگران کنترل قند خون فرزند خود در مدرسه هستید، این راهکارها می‌توانند به کاهش نگرانی شما و ارتباط مؤثر شما و کادر مدرسه کمک کند.

  • آرامش خود را حفظ کنید.

اگر فرزند شما به تازگی مبتلا به دیابت شده است و یا اولین سالی است که با دیابت به مدرسه می‌رود، شما و فرزندتان در ابتدای راه مدیریت دیابت در مدرسه هستید. در ابتدای کار ممکن است که اطلاعات زیادی در مورد مدیریت دیابت و کنترل قند در مدرسه نداشته باشید و حتی گاهی اشتباه کنید. به خودتان اجازه بدهید که از این اشتباهات کوچک به‌آرامی یادبگیرید و به مرور اطلاعات خود را افزایش دهید.

آرامش خود را حفظ کنید، با انتقال نگرانی‌ها و استرس‌های خود به خانواده، کادر مدرسه و فرزندتان ممکن است وضعیت آشفته‌ای را تجربه کنید.

  • به‌عنوان والدین کودک دیابتی خود را درزمینهٔ مدیریت دیابت توانمند کنید.

در قدم اول، فقط کافی است در مورد دیابت و اصول مدیریت آن آموزش ببینید. اصول مدیریت دیابت شامل تغذیه سالم، ورزش و فعالیت‌بدنی، اندازه‌گیری قندخون، نگهداری انسولین و تکنیک تزریق آن است. سپس در مورد وضعیت‌های اورژانسی دیابت و پیشگیری از آن‌ها و مدیریت دیابت در شرایط خاص مثل مدرسه یا مدیریت دیابت در روزهای بیماری آموزش ببینید. البته اصول مدیریت دیابت و کنترل قند خون در مدرسه با منزل چندان متفاوت نیست.

  • فرزند خود را برای مدیریت دیابت در مدرسه آماده کنید.

بسته به سن و توانایی‌های فرزندتان، او را برای مدیریت دیابت و کنترل قندخون در مدرسه آماده کنید. این آماده سازی شامل توانمند سازی کودک دیابتی در زمینه تست قند، تزریق انسولین، انتخاب خوراکی‌های سالم و سایر اصول کنترل قند خون است که همراه آنها باید به مسائل روانشناختی دیابت هم توجه شود. از مسائل روانشناختی دیابت می‌توان به پذیرش بیماری، توضیح دیابت به زبان ساده برای دیگران، مهارت جرات ورزی و دوست یابی اشاره کرد. برای انجام این کار نیز شما تنها نیستید، دوره‌های آموزشی ویژه کودکان دیابتی مدرسه گابریک می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

  • کادر مدرسه را برای مدیریت دیابت آماده و همراه کنید.

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که ممکن است کادر مدرسه (مدیر، ناظم، معلم، مربی بهداشت و مربی ورزش) با دیابت آشنا نباشند و یا ممکن است اطلاعات اشتباه و یا خاطرات تلخی در مورد دیابت و کنترل قند داشته باشند. بنابراین لازم است با افزایش اطلاعات خود در زمینه دیابت و با برقراری ارتباطی موثر با اولیا مدرسه آنها را با خودتان همسو کنید.

برای آماده‌سازی کادر مدرسه و همراهی آنها حتما مقاله چگونه کادر مدرسه را برای کنترل قند فرزندم با خود همراه کنم؟” را بخوانید.

بیشتر بخوانیم

تمامی حقوق این وبسایت برای انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک محفوظ است.

دیابت و مدرسه

آغاز سال تحصیلی ممکن است برای دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها با احساسات خوشایند و یا ناخوشایندی همراه باشد. احساسات ناخوشایندی مثل نگرانی، ترس و یا اضطراب در والدینی که فرزند مبتلابه دیابت دارند، بیشتر از سایر خانواده‌هاست. گاهی این نگرانی و اضطراب‌ها انقدر زیاد است که از والدین به دانش‌آموز دیابتی منتقل می‌شود و اثر سوئی بر روی عملکرد تحصیلی و کنترل قند خون او می‌‌گذارد. ریشه بسیاری از این نگرانی‌ها و اضطراب‌ها به مدیریت دیابت و کنترل قند خون در مدرسه برمی‌گردد. گاهی والدین برای مدیریت بهتر اوضاع تصمیم می‌گیرند مرتب در مدرسه حاضر باشند و از نزدیک مراقب وضعیت قند فرزند خود باشند که این کار از طرفی سبب افزایش اضطراب کودک و کاهش اعتمادبه‌نفس او می‌شود و از طرفی سبب تداخل در فعالیت‌ها و وظایف اولیا مدرسه می‌شود. اگر به‌عنوان والدین دانش‌آموز دیابتی نگران کنترل قند خون فرزند خود در مدرسه هستید، این راهکارها می‌توانند به کاهش نگرانی شما و ارتباط مؤثر شما و کادر مدرسه کمک کند.

  • آرامش خود را حفظ کنید.

اگر فرزند شما به تازگی مبتلا به دیابت شده است و یا اولین سالی است که با دیابت به مدرسه می‌رود، شما و فرزندتان در ابتدای راه مدیریت دیابت در مدرسه هستید. در ابتدای کار ممکن است که اطلاعات زیادی در مورد مدیریت دیابت و کنترل قند در مدرسه نداشته باشید و حتی گاهی اشتباه کنید. به خودتان اجازه بدهید که از این اشتباهات کوچک به‌آرامی یادبگیرید و به مرور اطلاعات خود را افزایش دهید.

آرامش خود را حفظ کنید، با انتقال نگرانی‌ها و استرس‌های خود به خانواده، کادر مدرسه و فرزندتان ممکن است وضعیت آشفته‌ای را تجربه کنید.

  • به‌عنوان والدین کودک دیابتی خود را درزمینهٔ مدیریت دیابت توانمند کنید.

در قدم اول، فقط کافی است در مورد دیابت و اصول مدیریت آن آموزش ببینید. اصول مدیریت دیابت شامل تغذیه سالم، ورزش و فعالیت‌بدنی، اندازه‌گیری قندخون، نگهداری انسولین و تکنیک تزریق آن است. سپس در مورد وضعیت‌های اورژانسی دیابت و پیشگیری از آن‌ها و مدیریت دیابت در شرایط خاص مثل مدرسه یا مدیریت دیابت در روزهای بیماری آموزش ببینید. البته اصول مدیریت دیابت و کنترل قند خون در مدرسه با منزل چندان متفاوت نیست.

  • فرزند خود را برای مدیریت دیابت در مدرسه آماده کنید.

بسته به سن و توانایی‌های فرزندتان، او را برای مدیریت دیابت و کنترل قندخون در مدرسه آماده کنید. این آماده سازی شامل توانمند سازی کودک دیابتی در زمینه تست قند، تزریق انسولین، انتخاب خوراکی‌های سالم و سایر اصول کنترل قند خون است که همراه آنها باید به مسائل روانشناختی دیابت هم توجه شود. از مسائل روانشناختی دیابت می‌توان به پذیرش بیماری، توضیح دیابت به زبان ساده برای دیگران، مهارت جرات ورزی و دوست یابی اشاره کرد. برای انجام این کار نیز شما تنها نیستید، دوره‌های آموزشی ویژه کودکان دیابتی مدرسه گابریک می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

  • کادر مدرسه را برای مدیریت دیابت آماده و همراه کنید.

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که ممکن است کادر مدرسه (مدیر، ناظم، معلم، مربی بهداشت و مربی ورزش) با دیابت آشنا نباشند و یا ممکن است اطلاعات اشتباه و یا خاطرات تلخی در مورد دیابت و کنترل قند داشته باشند. بنابراین لازم است با افزایش اطلاعات خود در زمینه دیابت و با برقراری ارتباطی موثر با اولیا مدرسه آنها را با خودتان همسو کنید.

برای آماده‌سازی کادر مدرسه و همراهی آنها حتما مقاله چگونه کادر مدرسه را برای کنترل قند فرزندم با خود همراه کنم؟” را بخوانید.

بیشتر بخوانیم